تحول اداری خراسان جنوبی

در امور با مردم مشورت کن و چون تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن

1.jpg

و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4

کسب رتبه 3 توسط سازمان هواشناسی کشور در ارزیابی عملکرد شاخصها

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
کسب رتبه 3 توسط سازمان هواشناسی کشور در ارزیابی عملکرد شاخصها، در بین واحدهای تابعه وزارت راه و ترابری را به جنابعالی، معاونین، مشاورین، مدیران ستادی و استانی محترم، کارشناسان و متخصصین گرامی و سایر کارکنان عزیز تبریک عرض می نماییم (ضمناً نظام پیشنهادها در این ارزیابی 100% نمره را کسب نموده است).

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.