تحول اداری خراسان جنوبی

در امور با مردم مشورت کن و چون تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن

1.jpg

و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4

عرض تبریک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
کسب رتبه اول برای نخستین بار در شاخص های اختصاصی (امتیاز 995 از 1000) و کسب رتبه سوم در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در بین سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت راه و ترابری توسط سازمان هواشناسی کشور را به تمامی همکاران ارجمند تبریک عرض می نماییم

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.