تحول اداری خراسان جنوبی

در امور با مردم مشورت کن و چون تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن

1.jpg

و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4

سازمان هواشناسی کشور متقاضی دریافت جایزه ملی نظام پیشنهاد ها گردید

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
سازمان هواشناسی کشور متقاضی دریافت جایزه ملی نظام پیشنهاد ها گردید

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.