تحول اداری خراسان جنوبی

در امور با مردم مشورت کن و چون تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن

1.jpg

و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4

پس از اعلام نتایج ارزیابی جایزه ملی نظام پیشنهاد ها سازمان هواشناسی کشور در تاریخ 10/11/1389 در هشتمین همایش و دومین جشنواره ملی نظام پیشنهاد ها موفق به دریافت "گواهی اهتمام به تعالی نظام پیشنهاد ها" شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
پس از اعلام نتایج ارزیابی جایزه ملی نظام پیشنهاد ها سازمان هواشناسی کشور در تاریخ 10/11/1389 در هشتمین همایش و دومین جشنواره ملی نظام پیشنهاد ها موفق به دریافت "گواهی اهتمام به تعالی نظام پیشنهاد ها" شد

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.