تحول اداری خراسان جنوبی

در امور با مردم مشورت کن و چون تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن

1.jpg

و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4

اعضای کارگروه علمی برنامه های دهگانه تحول اداری (بهره وری، نظام پیشنهاد ها و ...) از سوی ریاست محترم سازمان هواشناسی کشور در تاریخ 11/2/1390 معرفی شدند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
اعضای کارگروه علمی برنامه های دهگانه تحول اداری (بهره وری، نظام پیشنهاد ها و ...) از سوی ریاست محترم سازمان هواشناسی کشور در تاریخ 11/2/1390 معرفی شدند

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.