تحول اداری خراسان جنوبی

در امور با مردم مشورت کن و چون تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن

1.jpg

و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4

اولین نشست کارگروه علمی برنامه های دهگانه تحول اداری در سازمان هواشناسی کشور در سال 1390 در تاریخ 20/2/1390 در مرکز تحقیقات کاربردی اداره کل هواشناسی استان مرکزی تشکیل گردید

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
اولین نشست کارگروه علمی برنامه های دهگانه تحول اداری در سازمان هواشناسی کشور در سال 1390 در تاریخ 20/2/1390 در مرکز تحقیقات کاربردی اداره کل هواشناسی استان مرکزی تشکیل گردید

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.