تحول اداری خراسان جنوبی

در امور با مردم مشورت کن و چون تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن

1.jpg

و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4

نهمین همایش و سومین جشنواره ملی نظام پیشنهادها

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
دومین جلسه شورای سیاستگذاری (نهمین همایش و سومین جشنواره ملی نظام پیشنهادها) با حضور اعضای شورای سیاستگذاری از جمله جناب آقای بزرگیان و جناب آقای مهندس صناعی ریاست محترم سازمان هواشناسی کشور در تاریخ 5 مهر ماه در سالن کنفرانس معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران برگزار گردید

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.