تحول اداری خراسان جنوبی

در امور با مردم مشورت کن و چون تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن

1.jpg

و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4

سایت نظام پیشنهادها با حمایت ریاست محترم سازمان و معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع راه اندازی شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
سایت نظام پیشنهادها با حمایت ریاست محترم سازمان و معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع راه اندازی شد

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.