تحول اداری خراسان جنوبی

در امور با مردم مشورت کن و چون تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن

1.jpg

و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4

برگزاری جلسه کمیته احصا و اصلاح فرایندها و روشهای انجام کار وتصویب افزودن میز خدمت به فعالیت های هواشناسی استان خراسان جنوبی 22/9/90

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
برگزاری جلسه کمیته احصا و اصلاح فرایندها و روشهای انجام کار وتصویب افزودن میز خدمت به فعالیت های هواشناسی استان خراسان جنوبی 22/9/90

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.