تحول اداری خراسان جنوبی

در امور با مردم مشورت کن و چون تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن

1.jpg

و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه دبیران تحول اداری(آشنایی با نرم افزار نظام پیشنهادها) در تاریخ 1390/11/10 درسالن کنفرا نس سازمان هواشناسی کشور

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه دبیران تحول اداری(آشنایی با نرم افزار نظام پیشنهادها) در تاریخ 1390/11/10 درسالن کنفرا نس سازمان هواشناسی کشور

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.