تحول اداری خراسان جنوبی

در امور با مردم مشورت کن و چون تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن

1.jpg

و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4

ارتباط با ما

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

آدرس:ضلع شرقی پردیس دانشگاه بیرجند ­–مرکز تحقیقات اقلیمی وهواشناسی کاربردی خراسان جنوبی –صندوق پستی383

شماره تلفن:2502351-2502352

شماره نمابر:2502350

هواگو:134

هواپیام:09153619136

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.